Tip na výlet: Dětství Karla IV. na zámku Loučeň

Středověk byl dobou odvážných rytířů a šlechetných dam. Přiblížit tuto dobu nejen svým dětem můžete v rámci oslav výročí 700 let od narození Karla IV. celodenním programem Dětství Karla IV., který bude probíhat od 20. 7. do 27. 8. vždy ve středu, čtvrtek, sobotu a neděli.

král

„O prázdninách se zámecký areál promění ve vojenské ležení krále Jana Lucemburského, ve kterém každý může zažít den plný nevšedních zážitků. K dětství Karla IV. nemáme jasný a všeobecně známý příběh, chceme ale, aby se s touto dobou dnešní návštěvníci seznámili prostřednictví hodnot, které v té době platily,“ dodává ředitelka Kateřina Šrámková. Statečnost, dobré společenské mravy, láska k přírodě, fyzická zdatnost nebo morální hodnoty dětem připomenou rytířské dovednosti, které si vyzkouší. Při vchodu do zámku si vyberou erb, vyrobí praporec a vydají se do zámeckého parku plnit úkoly na šesti stanovištích. Budou zápolit, jezdit na koni i střílet z luku. Uprostřed areálu najdete pohoštění a posezení v královském ležení, a protože je „ležení“ od slova ležet, vezměte deky a pojďte se válet každý pátek od 22. 7. do 26. 8 na večerní páteční mumraj, který završí ohňová show. Každý, kdo Loučeň navštíví, může napsat přání Karlu IV. do Knihy narozeninových přání, která je na loučeňském zámku vystavena po celou sezonu. Po ukončení sezony bude Kniha uložena do podzemní schránky jako poklad a odkaz příštím generacím. Doporučujeme si zarezervovat spaní na zámku ve stylových pokojích a také prohlídku zámku, která se v pravidelných intervalech střídá s prohlídkou s bílou paní, která je věnovaná dětem.

Zámek

Největší apartmán je pojmenovaný po rodu Valdštejnů, kteří zámek na počátku 18. století postavili. Je laděn do barokního stylu.

Vana

Posledními vlastníky zámku byli Thurn-Taxisové. Po nich je pojmenován zelený apartmán s honosnou koupelnou.

Loučeň

Druhým rodem, který zámek Loučeň vlastnil, byli Furstenberkové, po kterých je pojmenován červený apartmán v klasicistním stylu.

Markéta Smílková

Aktuální vydání
XANTYPA 12/2019

XANTYPA XANTYPA 12/2019

Obsah vydání

Inzerce
banner_predplatne