Krajané

Daruvar – hlavní město chorvatských Čechů

V Republice Chorvatsko žije okolo deseti tisíc občanů hlásících se k české národnosti. Téměř třetina má svůj domov ve „městě jeřábů“, jak zní překlad maďarského názvu Daruvar, v západní části Slavonie. Předkové většiny z nich přišli na území dnešního chorvatského státu před více než sto padesáti lety.

myd nvůkAArcheologické nálezy dokazují, že ke vzniku první ilyrské osady na místě dnešního Daruvaru došlo nejpozději ve čtvrtém století před Kristem. Na počátku našeho letopočtu se v této oblasti usadili Římané, kteří svou kolonii nazvali Aqua Balissae podle léčivých termálních pramenů, jejichž účinky údajně ověřoval i Marcus Aurelius. V pátém století se mezi putujícími barbarskými kmeny na Balkáně objevili první Slované. Od dvanáctého století patřilo území k Uherskému království a v šestnáctém století jej obsadili Turci. Po sto padesáti letech, když se Slavonie vymanila turecké nadvlády, byla zpustlá a velmi řídce osídlená. Poté, co zde začali Habsburkové zřizovat první manufaktury (pivovary, sklárny, tiskárny, mlýny), bylo nutné přilákat odborníky z jednotlivých oborů. Ti začali postupně přijíždět z vyspělejších částí monarchie, především z českých zemí.
V devatenáctém století bylo české osidlování masovější a probíhalo rychleji a soustavněji. V západní Slavonii se na pozvání Izidora Jankoviće, uherského majitele panství Daruvar a Pakrac, objevují Češi v roce 1810 (obce Končenice, Brestov). Roku 1825 přichází sto sedm českých rodin do Presadu (nyní Ivanovo Selo), následuje osídlení Velikých Zdenců a dalších osad. Češi a Moravané, kteří sem zamířili, byli většinou nemajetní, ve vojenské hraniční oblasti dostávali pozemky do dědičného vlastnictví, na panských statcích si je pronajímali. V prvních letech mnoho z nich zemřelo na podivné zimničné onemocnění. Až přistěhovalcům z další a největší vlny v druhé polovině devatenáctého století se začalo dařit lépe. Byli movitější, a tak si pole kupovali do svobodného vlastnictví a budovali krajanské vesnice po vzoru těch českých.

Celý článek si přečtete v tištěné Xantypě....

Aktuální vydání
1/2020

XANTYPA 1/2020

Obsah vydání

Inzerce
banner_predplatne