Lobkowiczové

mecenáši umění

Lobkowiczové se řadí k nejstarším českým šlechtickým rodům. Prosluli nejen jako schopní diplomaté a vojevůdci, ale také jako štědří mecenáši umění. V míře srovnatelné s nejvýznamnějšími středoevropskými rody budovali svoji identitu prostřednictvím architektury, obrazů, knih, hudby a uměleckých předmětů. Svůj, tedy Lobkowiczký palác na Pražském hradě otevřeli veřejnosti jako muzeum představující vzácné ukázky ze svých rodových uměleckých sbírek. Právě s panem Williamem Lobkowiczem z roudnické větve Lobkowiczů jsem si povídala nejen o historii rodu, uměleckých sbírkách, ale hlavně o hudební tradici.

 

text Anna Šerých, foto archiv Lobkowiczké sbírky

 

lobkovicovejpg.jpg
William Lobkowicz s manželkou Alexandrou

  

Lobkowiczové, to je živá historie hudby, celá genealogie rodu jde s hudbou ruku v ruce, váš hudební archiv má víc než čtyři a půl tisíce položek a představuje víc než pět set autorů! Historikové datují muzikantské nadšení od třetího knížete v pořadí – Ferdinanda Augusta z Lobkowicz (1654–1715), ale víme, že už v renesanci měla obdivuhodná Polyxena zámeckou kapelu. Ve vaší expozici ji zpřítomňují dva zajímavé portréty: vidíme krásnou dámu v nádherné toaletě podle španělské módy s psíkem, a pak mnohem později ji Václav Brožík zpodobnil právě v tomto pražském paláci jako ochránkyni defenestrantů Slavaty a Martinice, které zde v květnu 1618 ukryla. Čím vám v rodové linii, a netroufnu si vůbec vypočítat, kolik praprapra bychom museli vyřknout, abychom dobře stanovili vaši rodovou pozici, Polyxena z dnešního pohledu nejvíce imponuje?

Polyxena byla skutečně výjimečná žena, na svou dobu velmi emancipovaná a podnikavá, zasáhla významně nejen do historie našeho rodu, ale i do českých dějin, však bývá také nazývána nekorunovanou královnou Českého království. Narodila se do rodiny významného šlechtice Vratislava z Pernštejna jako deváté dítě v pořadí a jejím prvním manželem se stal otcův vrstevník Vilém z Rožmberka, druhým potom Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkowicz. Obdivuji především její intelekt, který byl skutečně nevídaný a všeobecně uznávaný, ale také její politické a hospodářské schopnosti. To je na dobu konce 16. a počátku 17. století neobvyklé. Nejenom neváhala roku 1618 ochránit zde v paláci defenestrované místodržící, stejně tak společně se svým manželem Zdeňkem Vojtěchem, navzdory tomu, že byli silně věřící katolíci, pomohla po bitvě na Bílé hoře mnoha českým protestantským rodinám.

Do času vladařsky zdatné Polyxeny se také datuje základ bohaté knihovny, vystavujete i krásnou manželskou korespondenci Zdeňka Vojtěcha a Polyxeny a také důležitou dedikaci: „Dávám vám, co mám ve svém jmění nejcennější“, čímž mínila voskovou sošku Jezulátka. Jak ji získala?

Milostnou sošku Pražského Jezulátka zdědila po své španělské matce Marii Manrique de Lara. Jelikož se věřilo, že soška má zázračnou moc, Polyxena ji darovala řádu bosých karmelitánů u kostela Panny Marie Vítězné v Praze na Malé Straně, aby se k ní mohli modlit poutníci z celého světa. To se ostatně děje dodnes.

Lobkowiczké sbírky spojují dědictví tří dů­ležitých šlechtických rodů – Pernštejnů, Rožmberků a Lobkowiczů. Jaká umělecká díla a předměty z vašich sbírek považujete za nejdůležitější?

Umělecké sbírky jsou důležité jako celek, neboť odrážejí sběratelské aktivity mých předků a zhmotňují nejen rodovou, ale i evropskou historii několika století. Kdybych ale měl zmínit jen vybraná díla, tak to nepochybně budou obrazy Canalettovy, Rubensovy, Lukase Cranacha staršího i mladšího, malířské rodiny Brueghelů či Hanse von Aachena a Bartholomea Sprangera. Unikátní je také sbírka španělských renesančních portrétů, třetí nejpočetnější na světě, nebo vynikající sbírka užitého umění a historických zbraní.

 

baner-clanek

 

Traduje se, že vzácné Canalettovy pohledy na Londýn a Temži přivezl domů mladý kníže Ferdinand Filip. Byl poslán do Londýna koupit koně, a přivezl obrazy. Právě jedno z těchto děl si před časem zapůjčila anglická královna…

Ano, roku 2012 jsme půjčili slavnou vedutu Antonia Canaletta zobrazující primátorskou slavnost na řece Temži. Obraz byl součástí výstavy KRÁLOVSKÁ ŘEKA, pořádané k oslavám diamantového výročí vlády Alžběty II. Královna před obrazem strávila notnou do­bu, neboť sama několik Canalettových děl také vlastní. Není to ale jediná výstava, na které jsme se spolupodíleli. Obrazy z našich sbírek jsme zapůjčili i do vídeňského Belvederu či pražské Národní galerie.

My máme možnost zhlédnout tyto vaše skvosty poměrně snadno…

Samozřejmě! Sbírky jsou přístupné v Lobkowiczkém paláci na Pražském hradě, a to 364 dnů v roce (zavřeno máme pouze na Štědrý den), a také tvoří expozici zámku Nelahozeves. Návštěvníkům je přístupný i hrad Střekov v Ústí nad Labem a částečně i bývalé hlavní sídlo rodu: zámek v Roudnici nad Labem, jehož součástí je Lobkowiczké vinařství.

Prostory vašeho paláce dáváte k dispozici hudebním produkcím, právě jste s Emmanuelem Villaumem, šéfdirigentem orchestru PKF – Prague Philharmonia, zahájil nový atraktivní projekt…

Troufám si tvrdit, že tento nový koncertní cyklus je skutečně výjimečný, a přál bych si, aby i díky němu Lobkowiczký palác zůstal živým místem, kde se návštěvníci mohou setkávat s příběhy umění jak výtvarného, tak hudebního. V tomto cyklu čtyř večerů si ná­vštěvníci mohou prohlédnout palác i uměleckou sbírku, zaposlouchají se do hudby, která je spojená s rodem Lobkowiczů a jejím hudebním mecenátem, a také budou mít možnost ochutnat vybrané speciality. Naši kurátoři navíc každý z večerů doplní krátkou přednáškou. Jsem rád, že se nám s Emmanue­lem podařilo zrealizovat vizi, kterou sdílíme od počátku našeho přátelství.

Zmínil jste hudební mecenášství. Kdo z vašich předků v tom směru vynikal nejvíce?

Jednoznačně Josef František Maxmilián, sedmý kníže z Lobkowicz, který proslul jako jeden z nejštědřejších mecenášů hudby přelomu 18. a 19. století. Podporoval například Josepha Haydna. Jeho oratorium STVOŘENÍ nechal provést i na svých českých panstvích; roku 1805 zaznělo dokonce v českém překladu, přičemž sám Josef František Maxmilián v něm zpíval part archanděla Rafaela. Nejznámější je však podpora Ludwiga van Beethovena, který mu z vděčnosti věnoval svá stěžejní díla, jako jsou symfonie č. 3 EROICA, č. 5 OSUDOVÁ a č. 6 PASTORÁLNÍ nebo písňový cyklus AN DIE FERNE GELIEBTE/VZDÁLENÉ MILÉ. V podpoře skladatele pokračoval také jeho syn Ferdinand Josef, což dokládají dochované listiny v Lobkowiczkém účetním archivu.

 

lobkovicove2jpg.jpg
Zámek v Nelahozevsi

  

V hudební historii rodu je nicméně klíčovou postavou i Filip Hyacint, čtvrtý kníže z Lobkowicz, který proslul jako vynikající loutnista a skladatel. Také jeho manželka byla skvělá hudebnice a tehdy nejslavnější loutnista Sylvius Leopold Weiss byl jejich učitel. Díky této vášni pro loutnovou hru máte ve sbírce dochováno dokonce pět louten. Je možné na ně hrát? Studují tyto nástroje stavitelé novodobých replik?

Dochování tak velkého počtu historických drnkacích nástrojů v soukromé sbírce je skutečně výjimečné, musíme si totiž uvědomit, jak křehké nástroje to jsou. Z tohoto důvodu tedy na loutny nelze hrát, nicméně s významnými badateli a staviteli nástrojů tohoto druhu spolupracujeme. V nedávné době například studoval naše loutny přední německý odborník Günther Mark.

Na lobkowiczkém zámku v Jezeří vyrůstal syn nadlesního Glucka – budoucí skladatel Christoph Willibald Gluck. Ten se později přátelil s Ferdinandem Filipem, šestým knížetem z Lobkowicz. Jsou ve vašem archivu dochovány některé jeho skladby nebo korespondence?

Sbírka samozřejmě obsahuje i Gluckovy skladby, například rukopisnou partituru jeho opery Ezio, kterou zkomponoval roku 1750 pro Prahu, a my ji zde v Lobkowiczkém paláci vystavujeme. Jeho korespondenci v archivu bohužel nenalezneme, ale dochovaly se jiné dokumenty, jež dokládají výtečné vztahy mezi šestým knížetem a skladatelem.

 

Celý rozhovor si přečtete v tištěné Xantypě, která vychází 28. 2. 2017

 

 XANTYPA audio

Audio Xantypa za 49 Kč a pro předplatitele zdarma!

Postup ke stáhnutí mp3 

1) Napište email na internet@xantypa.cz

2) Přijde Vám zpět email s informacemi o platbě

3) Po obdržení platby na účet vám zašleme články v mp3

4) Pro předplatitele zdarma

XANTYPA 03/17 - výběr z článků

Jiří Havelka

Jiří Havelka

Jiří Havelka (nar. 1980) patří k výrazným osobnostem českého divadelnictví. Činný je především jako režisér, ale také jako pedagog a občas i herec (to především ve sdružení Vosto5).

Milan Cais

Milan Cais

Existuje jedna otázka, která dozajista rozčílí každého umělce: „Kde berete inspiraci?“ Výtvarníka a hudebníka (frontmana skupiny Tata Bojs) Milana Caise se po zhlédnutí jeho výstavy DVEŘE DOVNITŘ v pražské Ville Pellé ptát nemusíme. Je totiž navýsost zřejmé, že hlavní inspirací k jeho tvorbě je on sám. Naštěstí vystavená díla nevyprávějí o žádném zbytnělém egu, ale jsou odrazem poctivého nahlížení do vlastního nitra, do něhož otevírá návštěvníkům pomyslné dveře.

Natalie Portmanová

Natalie Portmanová

V nedávno uvedeném dramatu JACKIE zosobnila Jacqueline Kennedyovou – ikonickou manželku legendárního amerického prezidenta. Film od chilského režiséra Pabla Larraína není standardním životopisem. Běží spíš o hrdinčin psychologický portrét, jehož klíčové segmenty líčí události od atentátu v Dallasu po Kennedyho pohřeb. A pětatřicetiletá Natalie Portmanová v roli Jackie během několika osudných dnů kličkuje mezi dozvuky šoku, návaly zoufalství a rozporuplnými vzpomínkami na minulost první dámy.

Sundarbans

Sundarbans

Sundarbans, rozsáhlá říční delta rozkládající se při severním okraji Indického oceánu, je zcela ojedinělým prostorem, jenž nemá na světě obdoby. Při pohledu na mapu Indie připomíná celá lokalita Národního parku Sundarbans víceprstovou rukavici, a to především díky množství říčních toků směřujících z vnitrozemí do Bengálského zálivu. Tohle magické místo, protkané tisícovkami meandrů a vodních kanálů, zaujímá rozlohu zhruba deset tisíc kilometrů čtverečních a leží na území dvou států – Indie a Bangladéše. Jde samozřejmě o jednolitý přírodní celek, před lety uměle rozdělený státní hranicí.

High Line

High Line

Torzo nadzemní železnice se stalo přírodní oázou. Návštěvníci vystoupí nad rušné město do zeleného, ztišeného a uklidňujícího prostoru. Před nimi se rozevře panoráma Manhattanu lemované řekou Hudson. Newyorská čtvrť Chelsea je tu přítomna z ptačí perspektivy: průsečíky ulic, mozaika domů a ostrůvky skrytých zahrad.

Nina Simone

Nina Simone

Hudební revoluci, která vypukla v polovině padesátých let zrozením rock-and-rollu a pokračovala o nějakých deset let později nástupem beatových (či rockových) skupin, vedli v drtivé většině muži: muzikanti, zpěváci, také manažeři, producenti nebo diskžokejové a hudební publicisté. Byl to svět mužů. Populární hudba postupně míchala v jednom kotli rock, folk, blues, kořenila jazzem, etnickými inspiracemi, občas vykrádala klasiku. Pokud se žena v tomhle světě přece jen dokázala prosadit, bylo to hlavně za mikrofonem, jako sólová zpěvačka. Některé z nich byly i zdatnými instrumentalistkami, jiné autorskými osobnostmi. Tucet těch nejvýznamnějších představí – chronologicky, podle data narození – následující seriál.

Jessica, hroší zázrak

Jessica, hroší zázrak

Není agresivnějšího tvora než je hroch, zapomeneme-li na druh komárů Anopheles, odporný bzučící hmyz, který svou malarickou infikací ročně zabije statisíce afrických obyvatel. Ale dějí se i zázraky…

Editorial

Editorial

Vážení a milí, Jiří Havelka je mnohostranný umělec. Režíruje v mnoha různých divadlech, včetně Národního i v alternativních prostorách různorodé soubory, je pedagogem na DAMU, občas působí jako herec se souborem Vosto5, zahrál si také v několika filmech a pracuje i v zahraničí. V poslední době ho nejvíc přitahuje nonverbální pohybové divadlo. Pro mě velice výrazná a zajímavá osobnost, proto jsem požádala Jana Kerbra, aby Jiřího vyzpovídal a mohli jsme ho přiblížit i vám, čtenářům. A jako vždy, přečtete si mnohem víc. Například co právě dělá herečka Zuzana Kronerová nebo Justin Berka, převor vyšebrodského kláštera, dozvíte se, kde vystavují Milan Cais a Joska Skalník, jaké další plány mají William a Alexandra Lobkowiczovi, kteří nejen ve svém paláci na Pražském hradě podporují umění.

Babiš vložil Agrofert do svěřenského fondu.

Babiš vložil Agrofert do svěřenského fondu.

Likvidaci antimafiánské policie shledali poslanci O.K. Cesta do pekel

Společnost - výběr z článků

Dva kohouti na venezuelském smetišti

Dva kohouti na venezuelském smetišti

Stát se dvěma prezidenty je odchylka připomínající dvouhlavé tele. Avšak zatímco vycpané tele ve vitríně předvádíme za mírný poplatek návštěvníkům zábavních parků, z existence dvou prezidentů nemá v zemi zmítané politickým chaosem profit nikdo. Poté, co tamní parlament odmítl uznat druhý mandát prezidenta Nicoláse Madura a jeho předseda Juan Guaidó sám sebe prohlásil prezidentem prozatímním, se v téhle situaci nachází i jihoamerická Venezuela.

Studentka ve vzpouře

Studentka ve vzpouře

Právě před padesáti lety, v listopadu 1968, se uskutečnila okupační stávka českých studentů. Na protest proti posrpnovému vývoji společnosti do ní vstoupilo šedesát tisíc vysokoškoláků.

První den první republiky

První den první republiky

Je 28. října 1918. Ústav pro výkonnou meteorologii předpovídá polojasné, zvolna se vyjasňující počasí, teplota ve dne mírná, v noci velmi chladný, slabý vítr. První světová válka ještě neskončila. Stále čekají matky a ženy na dopis z fronty, stále docházejí strohá úřední oznámení znamenající dotek smrti. Lidé už dobře znají opakující se fráze pod titulem Válečné zprávy c. k. telegrafní korespondenční kanceláře. Toho dne přinášejí noviny navíc armádní a lodní rozkaz císaře Karla, který se dovolává kázně, věrnosti a poslušnosti. „V branné moci,“ čteme, „nacházeli odedávna všichni národové monarchie stejně svoji vlast, proto mohla vykonati tak velké věci. Doba jest plna vážných zmatků. Ty nesmějí vniknouti do vojska a loďstva.“ Proč to císař Karel připomíná právě nyní? Bojí se snad o osud Rakouska-Uherska?

Sovětská invaze 21. srpna 1968

Sovětská invaze 21. srpna 1968

Československo roku 1968. Bě­hem prvních měsíců se započal nadšený obrodný proces, jenž měl za cíl takzvaný „socialismus s lidskou tváří“, jak ho nazval Alexander Dubček, nový první tajemník ÚV KSČ. Vycházel z těžko splnitelné představy, že je možné režim, nastolený a udržovaný brutálními metodami, postupně změnit umírněnými reformami, demokratizovat a humanizovat. Optimistickou ideou byla ztráta mocenské pozice jediné strany – komunistické, nabytí politické suverenity Československa a rozpad sovětského bloku.

Debashish Chaudhuri - Ind žijící v Česku

Debashish Chaudhuri - Ind žijící v Česku

Když vešel Debashish Chaudhuri se svou ženou do jedné ze smíchovských kaváren, jako by se vše zalilo sluncem. Už dlouho jsem nepocítila takovou radost ze setkání, radost ze života, takový příval pozitivní energie… To vše je přidaná hodnota obrovské dávky talentu, umu a hlavně píle. Jen nerada jsem po hodině opouštěla tuto oázu klidu, ale zůstal mi důležitý pocit: být šťastný možná není zase taková věda…

Děti z Vesny

Děti z Vesny

Dětská léčebna Vesna v Janských Lázních v Krkonoších je jedním z největších léčebných a rehabilitačních zařízení v České republice, kde používají tzv. Vojtovu metodu při péči o děti s dětskou mozkovou obrnou a pohybovým onemocněním. Lékaři a fyzioterapeuti jsou zde přímými pokračovateli odkazu profesora Václava Vojty a rodiče zde léčených dětí si jeho metodu chválí.

Ženy v disentu

Ženy v disentu

Ačkoliv od sametové revoluce uplynula bezmála tři desetiletí, zůstávají české disidentky ve stínu mužů. Ve skutečnosti však tvořily třicet procent signatářů a staly se také klíčovými mluvčími Charty 77. „Je čas, abychom zaplnily bílá místa naší historie. Nemůžeme dál propagovat mýtus, že muži byli hybatelé pokroku směrem k revoluci, musíme si přiznat, že součástí toho byly i ženy,“ těmito slovy uvedla vedoucí projektu ŽENY V DISENTU Marcela Linková knihu BYTOVÁ REVOLTA. JAK ŽENY DĚLALY DISENT, na níž pracovala společně s Naďou Strakovou.

Psi významných osobností

Psi významných osobností

Měl skvělý původ, vynikající vzdělání, šťastnou ruku při výběru svých spolupracovníků, jedenáct bývalých prezidentů v příbuzenstvu a neteř jednoho z nich za manželku. Jestli byl někdo někdy předurčen stát se americkým prezidentem, tak to byl Franklin Delano Roosevelt. A jestli kdy některý z amerických prezidentů potřeboval onu bezpodmínečnou důvěru, oporu a něhu, kterou v mezních situacích poskytne člověku jeho pes, tak to byl on. Neboť právě tento muž musel svou zem provést hospodářskou krizí dosud nevídaných rozměrů a druhou světovou válkou. A to z invalidního vozíku. Liberály byl uctíván, konzervativci odmítán, ale všemi považován za výjimečnou osobnost.

Slasti a strasti letních bytů za první republiky

Slasti a strasti letních bytů za první republiky

Nádherná krajina, zdravý vzduch a ničím nerušený odpočinek v idylickém prostředí venkova – to byla za první republiky synonyma, která si lidé z města často spojovali s dovolenou na letních bytech. Každé léto se mnoho městských rodin vydávalo na vysněný pobyt do některého z letních letovisek. Ta jako houby po dešti rostla v okolí velkých měst. Pro rodinu to znamenalo na několik týdnů kompletně přestěhovat svou domácnost na letní byt a přizpůsobit se životu mimo město. Letním bytům v období první republiky a různým aspektům života s tím spojeným se ve své knize SLASTI A STRASTI LETNÍCH BYTŮ věnuje mladý historik Jiří Šoukal.

Článek najdete v tomto vydání
XANTYPA 03/17

XANTYPA XANTYPA 03/17

Obsah vydání

Archiv starších čísel

Aktuální vydání
7-8/2020

XANTYPA 7-8/2020

Obsah vydání

Inzerce
banner_predplatne