Co se děje… v Polsku

PŘIPRAVILA PAVLA FOGLOVÁ

Tentokráte o výtvarném uměníNaši severní sousedé Poláci toho vědí o Češích o něco více než my o nich. Dokládá to i větší zájem Poláků o naši kulturu, alespoň o některé její oblasti. Každá česká filmová premiéra se v Polsku setkává s velkým ohlasem a mnohatisícovou návštěvností. Stejně tak chodí lidé rádi na české divadlo a obdivují českou fotografii. V poslední době roste také „kulturní poptávka“ po českém výtvarném umění.
 

Dalo by se říci, že české malířství Poláci stále ještě objevují, a to s neskrývaným nadšením. Nedávno, v listopadu 2009 se například mohli ve Vratislavi setkat s věru reprezentativním výběrem téměř stovky obrazů devětadvaceti nezávislých umělců (např. P. Brázda, D. David, J. Kremanová, D. Němec, A. Ogoun, M. Singer, J. Špaňhel, V. Třešňák, I. Vodrážková, P. Zajíček). Výtvarná přehlídka ZABAVENO tematicky navazovala na výstavu, která měla být prezentována před dvaceti lety v rámci několikadenního Festivalu nezávislé české a slovenské kultury ve Vratislavi. Tehdy se však kvůli zásahu „bdělých“ českých policejních složek obrazy a většinou ani umělci přes hranice nedostali, takže na výstavě visely prázdné rámy. Protože se festival konal jen doslova pár týdnů před pádem komunismu v Československu, prezident Václav Havel ho posléze pojmenoval OVERTURA SAMETOVÉ REVOLUCE. Loňskou výstavu navštívilo přes deset tisíc lidí.
Letos – tentokráte v Krakově – je ve všech galerijních sálech Mezinárodního centra kultury (Rynek Główny 25) od 1. února do 25. dubna ke zhlédnutí obří výstava, a to českého modernismu. Byla nazvána DŮM PRO MILOVNÍKA UMĚNÍ, KULTURA A UMĚNÍ ČECH A MORAVY 1870 ¬– 1930 a představuje na tři sta českých a moravských uměleckých děl z oblasti architektury, malířství, sochařství, grafiky a uměleckých řemesel, pocházejících z přelomu 19. a 20. století. Těžko říci, která z expozic byla tisícovkou návštěvníků vernisáže více obdivovaná, ale rozhodně zaujala například ta kubistická, nazvaná TRAUMA A TVAR.
Ústředním motivem výstavy se stala slavná architektonická soutěž DŮM PRO MILOVNÍKA UMĚNÍ, kterou vyhlásil nakladatel Alexander Koch v roce 1901. Stala se totiž symbolem nové epochy, charakterizované odlišným vnímáním krásy, syntézou uměleckých směrů, znovuobjevením uměleckých řemesel pod vlivem hnutí Arts & Crafts.
Výstava českého modernismu v Krakově se koná pod záštitou českého velvyslance v Polsku Jana Sechtera. Byla připravena krakovským Mezinárodním centrem kultury ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci a na její organizaci se podílí i České centrum ve Varšavě, které v jejím rámci instalovalo i úspěšnou putovní výstavu Ministerstva zahraničních věcí ČR s lapidárním označením ČESKÁ NEJ…
Současné české výtvarné umění se představí letos ve Varšavě a Lodži. V rámci projektu ČESKÝ SEN bude od května do srpna Dominik Art Production společně s Českým centrem seznamovat polské návštěvníky s uměním J. Davida, P. Herotové, M. Grygara, E. Jeřábkové, E. Koťátkové, J. Kovandy, M. Othové, P. Sterece, K. Šedé, J. Šerých, J. Thýna a videoartem umělecké skupiny RAFANI.
 

XANTYPA 03/10 - výběr z článků

Lenka Vlasáková

Jednu z nejlepších českých hereček jsem znal dlouho pouze z plátna. Kromě přirozeného půvabu mi byla vždycky sympatická tím, že na sebe neupozorňuje. Chodí nenápadně oblečená, v její mluvě ani gestech nenajdete sebemenší známky afektu. Její kreace, včetně těch epizodních, jsou přitom velmi výrazné. Pak jsme se poznali osobně a příležitostně si povídali o práci, dětech i lecčems dalším. Nedávno mě nadchla ve filmu KAWASAKIHO RŮŽE. Její Lucie se na začátku vyléčí z hrozivých zdravotních problémů. Pak ale zažije několikanásobný šok kvůli svým blízkým…

03. 10

Vážení a milí čtenáři,
křehká Lenka Vlasáková je trojnásobná maminka – kdo by to do ní řek’ – a skvělá herečka. Doma už má jednoho Českého lva za LEU a čerstvě byla nominována na dalšího – za hlavní roli Lucie ve filmu KAWASAKIHO RŮŽE tandemu Hřebejk-Jarchovský. A v kinech ji teď můžete vidět také jako DEŠŤOVOU VÍLU v nové pohádce režiséra Milana Cieslara. Jan Foll si s ní povídal nejen o jejích filmových i divadelních rolích, ale také o výchově dětí, waldorfské škole a partnerském vztahu. V úvodu rozhovoru autor říká, že je mu sympatická, jelikož na sebe neupozorňuje a obléká se nenápadně. V kontrastu s tím jsme Lenku vyfotografovali velmi nápadně, tak, jak ji nikde nepotkáte. Možná se jí takové róby zalíbí, kdo ví…
 

Jánský vršek

Jánský vršek je nevelký, ale malebný kout Prahy, který se rozprostírá na jihozápadním svahu pod Pražským hradem. Nejlépe přístupný je z Nerudovy ulice. Jdete-li z Pohořelce, minete dům U Dvou slunců, kde bydlel Jan Neruda, a za Bretfeldským palácem zahnete doprava a po schodech sestoupíte do míst, kudy neproudí davy turistů a kde se ocitnete v tichém, kouzelném světě.OSADA OBORA
Prameny uvádějí, že již ve 12. století zde bývala osada zvaná Obora u sv. Jana pod Petřínem. Název Obora byl odvozen asi od lesů, které tehdy pokrývaly strahovské a petřínské stráně. Osada se rozkládala od ulice Tržiště až pod Strahovský klášter. Od předhusitské doby k ní patřily domy na jižní straně Nerudovy ulice – od zmiňovaného Bretfeldského paláce směrem k začátku Úvozu. Nejdříve se tu usazovali chudí lidé, ale postupně přicházeli měšťané a výše postavení úředníci.
Malá Strana jako město byla založena roku 1257 králem Přemyslem Otakarem II. Dnešní Malostranské náměstí bylo centrem, uprostřed stál románský kostelík sv. Václava a vedle něj později první radnice.
 

Estébák v poutech posedlosti

Nestává se příliš často, aby během tří měsíců vstoupily do kin hned čtyři filmy se stejnou tematikou. A již vůbec ne, aby v téže době měly na obrazovce České televize na stejné téma premiéru další dva televizní snímky. Právě to se nyní stalo – a tématem, které evidentně pálí nejenom filmaře, není nic menšího nežli naše komunistická minulost.

Sluneční město

Mediální prostor je po okraj přeplněn informacemi o tragédii, která se odehrává v zemi, o níž jsme donedávna stěží věděli, kde se nachází. Přestože zemětřesení zabilo desetitisíce lidí, hlavním problémem Haiti není přírodní katastrofa. O tom jsem se sám loni přesvědčil.„Bělochůůů!“ zakřičel na mě přes ulici tak desetiletý prodavač chlorované balené vody. Bezděčně jsem se otočil za angličtinou. „Bacha, bělochůůů!“ Ukročil jsem stranou přes hnijící odřezky zeleniny. Kyselý pach moči z nezakryté kanalizační strouhy mi zaplnil nos i ústa. Kolem se dunivě provalil obří americký teréňák s logem Spojených národů na kapotě. Příboj zvířeného žlutého prachu zalil ulici. Jsme v centru Port-au-Prince, hlavního města Haiti, zhruba rok před ničivým zemětřesením.
 

Porte-au-Prince, město, které zmizelo z mapy

12. ledna 2010 v 16 hodin 53 minut se obyvatelům haitského Porte-au-Prince roztřásla půda pod nohama. Když se za několik minut země uklidnila, nezbyl z milionového hlavního města takřka kámen na kameni.Zemětřesení o síle 7 stupňů Richterovy škály proměnilo město na západním pobřeží druhého největšího karibského ostrova Hispaniola v hromadu sutin. Co neskolil první ničivý otřes, dokonala série otřesů nižší síly v následujících hodinách; chatrné obytné konstrukce v metropoli jedné z nejchudších zemí světa, kde neexistují stavební normy, se hroutily jako domečky z karet.
 

KOMIKSOVÝ KRÁL SE VRACÍ

Legendární Kája Saudek se konečně dočkal! Závěr loňského roku mu zcela patřil. Smutným faktem však zůstává, že on o tom asi neví, protože v současnosti leží už čtvrtým rokem v kómatu v motolské nemocnici.Vše odstartovala v listopadu výstava KÁJA SAUDEK & 60’s ANEB ZLATÁ ŠEDESÁTÁ KOMIKSOVĚ! v pražském Českém centru; jak je z názvu patrno, věnuje se výtvarníkově tvorbě ze šedesátých let. Právě tato doposud inspirující i fascinující dekáda byla pro něho důležitá. V tomto období začal jako už vyzrálý umělec veřejně publikovat. A „sixties“, které se celosvětově nesly v duchu boření jak politických, tak kulturních bariér a dogmat, otevřely dveře také mnoha domácím umělcům, Káju Saudka nevyjímaje.
 

Libor Krejcar

Libor Krejcar se na výtvarné scéně pohybuje od poloviny osmdesátých let a oceňován je především jako originální sochař, i když v okruhu přátel je znám i jako svébytný básník a hudebník vlastní skupiny The Tamers Of Flowers (Krotitelé květin).
 Dokud se najdou tak umínění a zarputilí umělci, jakým Libor Krejcar je, dokud dokážou vycítit pozvolné mizení hodnot a jsou ochotni se úpadku postavit svým dílem, ještě stále stojí za to neztrácet naději a v tenatech noci hledat krásu.
 

Miloš Horanský

„Tak co s tím uděláme paní MP,“ zeptal se MILOŠ HORANSKÝ na začátku jednoho z našich rozhovorů, které vedeme s kratšími či delšími přestávkami dodnes. A položil na stůl desky s fotografiemi z cyklu snímků Jaroslava Krejčího, které ho zachycují při režírování Bulgakovovy hry ÚTĚK v pražském libeňském divadle.Vypovídají o něm víc, než by vypověděl on sám. Miloš Horanský je divadelní režisér, básník, homo politicus, pedagog. Zkusíme postihnout všechny jeho podoby… i jeho lásku k jazyku.

„Čeština je geniální, komplikovaný jazyk, každé slovo je zvukomalebné,“ začíná sám náš rozhovor.
 

IGOR BLAŽEVIČ

K humanitární činnosti ho přivedla válka v jeho zemi, které chtěl z Prahy nějak pomoci. Dodržováním lidských práv se zabýval patnáct let ve společnosti Člověk v tísni i jako zakladatel a ředitel filmového festivalu JEDEN SVĚT. Teď se ocitl na rozcestí. Igor Blaževič.

Aktuálně - výběr z článků

Je libo porno, nebo raději obraz?

Je libo porno, nebo raději obraz?

Letošní vyhlášení výsledků soutěže Ceny kritiky pro mladé malíře do třiceti let proběhlo jako každý rok v únoru při zahájení výstavy sedmi finalistů.

Článek najdete v tomto vydání
XANTYPA 03/10

XANTYPA Číslo 03/10

Obsah vydání

Archiv starších čísel

Aktuální vydání
7-8/2020

XANTYPA 7-8/2020

Obsah vydání

Inzerce
banner_predplatne