TIPY KLASICKÁ HUDBA 03/10

PŘIPRAVILA ANNA ŠERÝCH

Filharmonie Hradec Králové
Hradec Králové, 11. 3. 2010
Hobojista Vilém Veverka vnáší do hudební scény elegantní vzruch, nadšeně interpretuje moderní a soudobou hudbu a na jeho koncertech nezřídka zní úplné novinky. S Filharmonií Hradec Králové dostal prostor představit dva stěžejní autory německé: Bernd Alois Zimmermann (1918 ¬– 1970) napsal HOBOJOVÝ KONCERT v roce 1952, Wolfgang Rihm (nar. 1952) v roce 1994. „Nevím o tom, že by nějaký hobojista kdy provedl oba tyto koncerty v jeden večer,“ říká Veverka a míní i obtížnost, kterou si těžko představit… „Jedná se o zásadní literaturu pro hoboj druhé poloviny 20. století. Věřím, že to bude silný zážitek pro posluchače a nalezení nového rozměru pro interpreta, v každém případě obohacení pro obě strany,“ dodává. Andreas Sebastian Weiser nastudoval s Filharmonií také milostnou SIEGFRIEDOVU IDYLU Richarda Wagnera a Beethovenovu hravou 8. SYMFONII, autor jí prý říkal „MALÁ“.
 

Česká filharmonie
Praha, 11. a 12. 3. 2010

Jiří Gemrot, vynikající hudební režisér, kterého všichni umělci s úctou respektují, je navíc vynikající skladatel. Premiéru jeho KLAVÍRNÍHO KONCERTU B MOLL vzali do rukou ti nejlepší: dirigent Jiří Bělohlávek, Česká filharmonie a pianista Jan Simon, jemuž je koncert dedikován. Prvním klavírním koncertem končil Jiří Gemrot konzervatoř, druhým skladbu na AMU, koncerty napsal i pro housle, pro cello, pro flétnu… Tento klavírní koncert dlouho zrál: „Ačkoliv je klavír mým domovským nástrojem, šla mi práce velmi těžce a od první myšlenky k hotové partituře uplynul bezmála rok, ačkoliv je z mých koncertů nejkratší. Je jednovětý, do jisté míry podobný ve formě prvnímu koncertu S. Prokofjeva. I tóninu jsem si vybral pro klavírní koncert z nejslavnějších: b moll.“ Uslyšíme i SYMFONII Č. 1 Bohuslava Martinů. Napsal ji za války v Americe a newyorský kritik plál nadšením: „Symfonie Bohuslava Martinů je krása sama…“

Pražská komorní filharmonie
Praha, 15. 3. 2010
Charles Ives (1874 ¬– 1954) je pro Ameriku stejně charakteristický jako třeba Mark Twain. Ives komponoval tak originálně, že ze všeho nejvíc slýchával – nehratelné! Ale dožil se slávy, o niž vůbec nedbal. Ve dvou KONTEMPLACÍCH z roku 1906 – NEZODPOVĚZENÁ OTÁZKA a CENTRAL PARK VE TMĚ Ives dělí orchestr, (vyžadoval i dva dirigenty), staví proti sobě harmonii a disonancí jako řád a chaos, hudbu nadzemských sfér konfrontuje s ruchem lidského hemžení. Dirigent Jakub Hrůša vybral pozoruhodně. Stejně tak FLÉTNOVÝ KONCERT Jacquese Iberta (1890 ¬– 1962) a DVOJKONCERT PRO SMYČCE, KLAVÍR A TYMPÁNY Bohuslava Martinů; ten jej komponoval sice v oáze Sachrových ve Švýcarsku, nicméně v září 1938, a tak v stresu a cynismu Mnichova vzniklé dílo, jak se vyjádřil, „nese dramatickou stopu i atmosféru těchto dní…“

Státní opera Praha
Praha, 18. 3. 2010 ¬– premiéra
Francouz Jules Massenet (1842 ¬– 1912) napsal víc než dvacet oper plných lyriky a osvědčených scénických akcí. Komponoval často pro konkretní pěvce, operu DON QUICHOTTE pro Fjodora Šaljapina. Fenomenální basista v roli ztělesňoval, jak píše, „nevinnost, široká gesta lamželeza, slabost dítěte, pýchu kastilského rytíře a dobrotu světce“. Také v pražském Národním divadle v roce 1934 naprosto uchvátil. Nerespektoval ani dekoraci, ani režiséra, na scéně musel mít živého koně a pro Sanchu osla, dirigentovi neváhal udat tempo uprostřed árie – a pak pokračoval, zkrátka vše muselo být přesně podle jeho stylizace. To uvádějí paměti, škoda, že neexistuje zvukový záznam. Státní opera Praha hraje Massenetova DONA QUICHOTTA na scéně Daniela Dvořáka, v režii Jiřího Nekvasila a v kostýmech Josefa Jelínka. Kdo z pěvců zaujme nejvíc?

Pavel Haas Quartet/Prokofjev
CD Supraphon, SU 3967-2 – novinka
Pavel Haas Quartet: Veronika Jarůšková – 1. housle, Eva Karová – 2. housle, Pavel Nikl – viola, Peter Jarůšek – violoncello. Soubor nese jméno českého skladatele Pavla Haase, jehož kvartety nahráli na předcházející CD. Nový disk obsahuje oba kvartety Sergeje Prokofjeva a SONÁTU PRO DVOJE HOUSLE C DUR. Ta podtrhuje vynikající volbu nové sekundistky Evy Karové. SMYČCOVÝ KVARTET Č. 1 H MOLL je z třicátých let, kdy skladatel dobýval Ameriku a Amerika získávala jej – Haasovci dávají skladbě nadčasovou úchvatnost. SMYČCOVÝ KVARTET Č. 2 F DUR ¬– KABARDINSKÝ, nazvaný podle oblasti, do které byli evakuováni vybraní umělci na začátku Velké vlastenecké války. Prokofjev vetknul folklorní inspiraci do ověřené kvartetní formy geniálně, stejně tak hrají Haasovci, s bravurní muzikalitou, při které se tají dech. Syntéza jejich projevu je neuvěřitelná – znějí plně, jásavě i lkavě jako jeden smyčcový nástroj velkého rozsahu a mnohosti barev. Sázím se, že tenhle kvartet nehrál nikdy nikdo krásněji.
 

Anna Šerých

XANTYPA 03/10 - výběr z článků

Lenka Vlasáková

Jednu z nejlepších českých hereček jsem znal dlouho pouze z plátna. Kromě přirozeného půvabu mi byla vždycky sympatická tím, že na sebe neupozorňuje. Chodí nenápadně oblečená, v její mluvě ani gestech nenajdete sebemenší známky afektu. Její kreace, včetně těch epizodních, jsou přitom velmi výrazné. Pak jsme se poznali osobně a příležitostně si povídali o práci, dětech i lecčems dalším. Nedávno mě nadchla ve filmu KAWASAKIHO RŮŽE. Její Lucie se na začátku vyléčí z hrozivých zdravotních problémů. Pak ale zažije několikanásobný šok kvůli svým blízkým…

03. 10

Vážení a milí čtenáři,
křehká Lenka Vlasáková je trojnásobná maminka – kdo by to do ní řek’ – a skvělá herečka. Doma už má jednoho Českého lva za LEU a čerstvě byla nominována na dalšího – za hlavní roli Lucie ve filmu KAWASAKIHO RŮŽE tandemu Hřebejk-Jarchovský. A v kinech ji teď můžete vidět také jako DEŠŤOVOU VÍLU v nové pohádce režiséra Milana Cieslara. Jan Foll si s ní povídal nejen o jejích filmových i divadelních rolích, ale také o výchově dětí, waldorfské škole a partnerském vztahu. V úvodu rozhovoru autor říká, že je mu sympatická, jelikož na sebe neupozorňuje a obléká se nenápadně. V kontrastu s tím jsme Lenku vyfotografovali velmi nápadně, tak, jak ji nikde nepotkáte. Možná se jí takové róby zalíbí, kdo ví…
 

Jánský vršek

Jánský vršek je nevelký, ale malebný kout Prahy, který se rozprostírá na jihozápadním svahu pod Pražským hradem. Nejlépe přístupný je z Nerudovy ulice. Jdete-li z Pohořelce, minete dům U Dvou slunců, kde bydlel Jan Neruda, a za Bretfeldským palácem zahnete doprava a po schodech sestoupíte do míst, kudy neproudí davy turistů a kde se ocitnete v tichém, kouzelném světě.OSADA OBORA
Prameny uvádějí, že již ve 12. století zde bývala osada zvaná Obora u sv. Jana pod Petřínem. Název Obora byl odvozen asi od lesů, které tehdy pokrývaly strahovské a petřínské stráně. Osada se rozkládala od ulice Tržiště až pod Strahovský klášter. Od předhusitské doby k ní patřily domy na jižní straně Nerudovy ulice – od zmiňovaného Bretfeldského paláce směrem k začátku Úvozu. Nejdříve se tu usazovali chudí lidé, ale postupně přicházeli měšťané a výše postavení úředníci.
Malá Strana jako město byla založena roku 1257 králem Přemyslem Otakarem II. Dnešní Malostranské náměstí bylo centrem, uprostřed stál románský kostelík sv. Václava a vedle něj později první radnice.
 

Estébák v poutech posedlosti

Nestává se příliš často, aby během tří měsíců vstoupily do kin hned čtyři filmy se stejnou tematikou. A již vůbec ne, aby v téže době měly na obrazovce České televize na stejné téma premiéru další dva televizní snímky. Právě to se nyní stalo – a tématem, které evidentně pálí nejenom filmaře, není nic menšího nežli naše komunistická minulost.

Sluneční město

Mediální prostor je po okraj přeplněn informacemi o tragédii, která se odehrává v zemi, o níž jsme donedávna stěží věděli, kde se nachází. Přestože zemětřesení zabilo desetitisíce lidí, hlavním problémem Haiti není přírodní katastrofa. O tom jsem se sám loni přesvědčil.„Bělochůůů!“ zakřičel na mě přes ulici tak desetiletý prodavač chlorované balené vody. Bezděčně jsem se otočil za angličtinou. „Bacha, bělochůůů!“ Ukročil jsem stranou přes hnijící odřezky zeleniny. Kyselý pach moči z nezakryté kanalizační strouhy mi zaplnil nos i ústa. Kolem se dunivě provalil obří americký teréňák s logem Spojených národů na kapotě. Příboj zvířeného žlutého prachu zalil ulici. Jsme v centru Port-au-Prince, hlavního města Haiti, zhruba rok před ničivým zemětřesením.
 

Porte-au-Prince, město, které zmizelo z mapy

12. ledna 2010 v 16 hodin 53 minut se obyvatelům haitského Porte-au-Prince roztřásla půda pod nohama. Když se za několik minut země uklidnila, nezbyl z milionového hlavního města takřka kámen na kameni.Zemětřesení o síle 7 stupňů Richterovy škály proměnilo město na západním pobřeží druhého největšího karibského ostrova Hispaniola v hromadu sutin. Co neskolil první ničivý otřes, dokonala série otřesů nižší síly v následujících hodinách; chatrné obytné konstrukce v metropoli jedné z nejchudších zemí světa, kde neexistují stavební normy, se hroutily jako domečky z karet.
 

KOMIKSOVÝ KRÁL SE VRACÍ

Legendární Kája Saudek se konečně dočkal! Závěr loňského roku mu zcela patřil. Smutným faktem však zůstává, že on o tom asi neví, protože v současnosti leží už čtvrtým rokem v kómatu v motolské nemocnici.Vše odstartovala v listopadu výstava KÁJA SAUDEK & 60’s ANEB ZLATÁ ŠEDESÁTÁ KOMIKSOVĚ! v pražském Českém centru; jak je z názvu patrno, věnuje se výtvarníkově tvorbě ze šedesátých let. Právě tato doposud inspirující i fascinující dekáda byla pro něho důležitá. V tomto období začal jako už vyzrálý umělec veřejně publikovat. A „sixties“, které se celosvětově nesly v duchu boření jak politických, tak kulturních bariér a dogmat, otevřely dveře také mnoha domácím umělcům, Káju Saudka nevyjímaje.
 

Libor Krejcar

Libor Krejcar se na výtvarné scéně pohybuje od poloviny osmdesátých let a oceňován je především jako originální sochař, i když v okruhu přátel je znám i jako svébytný básník a hudebník vlastní skupiny The Tamers Of Flowers (Krotitelé květin).
 Dokud se najdou tak umínění a zarputilí umělci, jakým Libor Krejcar je, dokud dokážou vycítit pozvolné mizení hodnot a jsou ochotni se úpadku postavit svým dílem, ještě stále stojí za to neztrácet naději a v tenatech noci hledat krásu.
 

Miloš Horanský

„Tak co s tím uděláme paní MP,“ zeptal se MILOŠ HORANSKÝ na začátku jednoho z našich rozhovorů, které vedeme s kratšími či delšími přestávkami dodnes. A položil na stůl desky s fotografiemi z cyklu snímků Jaroslava Krejčího, které ho zachycují při režírování Bulgakovovy hry ÚTĚK v pražském libeňském divadle.Vypovídají o něm víc, než by vypověděl on sám. Miloš Horanský je divadelní režisér, básník, homo politicus, pedagog. Zkusíme postihnout všechny jeho podoby… i jeho lásku k jazyku.

„Čeština je geniální, komplikovaný jazyk, každé slovo je zvukomalebné,“ začíná sám náš rozhovor.
 

IGOR BLAŽEVIČ

K humanitární činnosti ho přivedla válka v jeho zemi, které chtěl z Prahy nějak pomoci. Dodržováním lidských práv se zabýval patnáct let ve společnosti Člověk v tísni i jako zakladatel a ředitel filmového festivalu JEDEN SVĚT. Teď se ocitl na rozcestí. Igor Blaževič.

tipy klasická hudba - výběr z článků

Soutěž o 3 knihy....  Obchodník se smrtí

Soutěž o 3 knihy.... Obchodník se smrtí

Hugh Laurie, představitel populárního doktora House ve stejnojmenném televizním seriálu je renesanční člověk.

TIPY KLASICKÁ HUDBA 3/11

PARSIFAL
Praha, Národní divadlo, 19. 3. 2011 – premiéra
Operu Richarda Wagnera PARSIFAL nastudoval v Národním divadle dirigent John Fiore, který zde uvedl už celý PRSTEN NIBELUNGŮ. Režii má Jiří Heřman, jenž má pro mystické a symbolistní náměty porozumění, lze tedy čekat událost. V době Wagnerova života měla Praha agilní křídlo wagneriánů, dnes se s jeho dílem seznamujeme spíš vzácně. Parsifal, jinoch vyvolený, dokáže posvátným kopím zachránit očarovaného strážce svatého Grálu a stane se v říši Grálu králem. Parsifala zpívá Alfons Eberz (wagnerovský pěvec mnoha významných scén, včetně Bayreuthu), roli Kundry nastudovala Eva Urbanová.
 

TIPY KLASICKÁ HUDBA 2/11

Ivo Kahánek
CD – Supraphon SU 4030-2 novinka
Mladý Ivo Kahánek má jasnou pozici na české hudební scéně. Od roku 2004, kdy suverénně vyhrál klavírní soutěž PRAŽSKÉHO JARA, přesvědčuje o své virtuozitě každým koncertem a každým CD. Nejnověji na nahrávce Supraphonu, která obsahuje Chopinovu SONÁTU Č. 3 H-MOLL OP. 58 a SCHERZA. Ivo Kahánek má pět pianistických „pé“: pohledný, pilný, precizní, poetický, přesvědčivý. Především má ale fantazii a suverenní hráčský um, piano mu zpívá. Jako rozený klavírista k Chopinovi přirozeně inklinuje a předává požitek z jeho geniálních děl: objevně, mladistvě a sugestivně; máte pocit, že jedině tak mají znít, že jedině takhle to Chopin myslel! Přinést do nepřeberného množství chopinovských nahrávek něco osobitého, to je pravý kumšt. Ivo Kahánek je mistr rovnováhy citu a rozumu: „Neustále stojím před problémem, aby hudba byla pořád spontánní, a zároveň abych vždy věděl, proč určitou část hrát právě takto.“
 

TIPY KLASICKÁ HUDBA 12/10

Orchestr Berg
Praha, ARTminus, 6. 12. 2010

Švýcarský skladatel Arthur Honegger (1892 – 1955) býval v Československu milován. Dnes jeho díla u nás často neslyšíme. Chvályhodný je proto počin orchestru Berg, který uvede původní komorní verzi scénického oratoria KRÁL DAVID. Režisérskou podobu mu dá SKUTR (Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský), příběh rozezní vypravěč Vladimír Javorský, sólisté Jitka Burgetová a Tomáš Kořínek a sbor Martinů Voices. Šéfdirigent Peter Vrábel nastudoval i TEHILIM, novinku, kterou si orchestr Berg objednal u brněnského skladatele Víta Zouhara. Skladbu napsal pro Jana Mikuška tak, aby uplatnil obě své umělecké profese – je kontratenorista a hraje na cimbál. TEHILIM zazní ve světové premiéře. Atmosféru koncertu dodá i podzemní amfiteátr ARTminus v suterénu Veletržního paláce, v němž se bude konat

TIPY KLASICKÁ HUDBA 11/10

Festival Janáček Brno 2010, 16. – 28. 11. 2010
Mezinárodní hudební festival JANÁČEK BRNO 2010 se otevírá podruhé. Letos je jeho tématem Janáček a expresionismus. In memoriam je věnován siru Charlesi Mackerrasovi.
Napěchovaný program klade přirozeně důraz na operu: VĚC MAKROPULOS v podání Helikon-Opera Moskva a v režii impresária souboru, dynamického Dmitry Bertmana – nabídne zajímavé srovnání s původním dramatem Čapkovým. Činohru VĚC MAKROPULOS s hudbou Vladimíra Franze uvede Klicperovo divadlo z Hradce Králové. Pražské Národní divadlo hostuje se skvěle expresivní KÁŤOU KABANOVOU v režii Roberta Wilsona, divadlo z Essenu přiveze operu LULU Albana Berga. Tento „krvák“ nevídáme často. Bergova hudba kreslí sytě psychologizující drama o magickém kouzlu ženy, o zvláštním rozkmitu morálky: Lulu klesne až k prostituci, kterou živí své nejbližší. Dva klienti jsou pro ni osudoví: jeden zabije jejího přítele a Jack Rozparovač Lulu i její lesbickou přítelkyni.

TIPY KLASICKÁ HUDBA 10/10

NEKONVENČNÍ ŽIŽKOVSKÝ PODZIM
Praha 23. 9. – 18. 11. 2010
Violoncellista profesor Jiří Hošek je zakladatelem a uměleckým garantem hudebního festivalu NEKONVENČNÍ ŽIŽKOVSKÝ PODZIM, který už čtrnáct let připomíná a objevuje umělecké osobnosti s prokazatelným vztahem k Žižkovu a svěže mapuje osobitý žižkovský kolorit a kulturní rozvoj. Letos nabízí šestnáct koncertů v patnácti zajímavých místech, v říjnu vystoupí BELFIATO QUINTET ve Výtvarné škole Václava Hollara, v kostele sv. Prokopa zazpívá Pražský katedrální sbor premiéru HYMNU K SV. PROKOPU Zdeňka Pololáníka, poznáme vítěze PÍSŇOVÉ SOUTĚŽE BOHUSLAVA MARTINŮ, večer hitů Jaroslava Ježka doplní IN MEMORY J. J. Lukáše Sluky. Představení, které připomene slavného radu Vašátka – DEJTE MU ZAHRÁT, PANE INŠPEKTÓRE, se uskuteční v hotelu Ariston; koncert k státnímu svátku zve do Národního památníku na Vítkově Dvořákovou NOVOSVĚTSKOU.

TIPY KLASICKÁ HUDBA 9/10

TIPY KLASICKÁ HUDBA 9/10

JANÁČKOVA FILHARMONIE
Ostrava, 3. 9. 2010
Janáčkova filharmonie Ostrava pěstuje živou spolupráci s Ostravským centrem nové hudby a soudobá a moderní hudba je na ostravském pódiu doma. Slyšet dva estonské dětské zpěváky jako sólisty 1. SYMFONIE Galiny Ustwolské (1919 – 2006) je unikátní, ovšem objevně záslužná je sama možnost poznat dílo této statečné petrohradské, hluboce duchovní skladatelky. Houslistka Hana Kotková přijede zahrát KONCERT PRO HOUSLE A ORCHESTR Albana Berga nazvaný NA PAMĚŤ ANDĚLA, tedy dcerušky Almy Mahlerové Mannon. VÉUS SOBRE CÓRES neboli BAREVNÝ VĚJÍŘ je nová skladba Brazilce ze Stuttgartu Rafaela Nassifa. Petr Kotík, který koncert diriguje, nastudoval také svoji orchestrální skladbu FRAGMENT.
 

TIPY KLASICKÁ HUDBA 6/10

CONCENTUS MORAVIAE
29. 5. – 26. 6. 2010
Sedmnáct měst a třiatřicet koncertů, objevná hudební dramaturgie a neodolatelné moravské historické klenoty – to je 15. ročník festivalu CONCENTUS MORAVIAE. Začíná se v nejstarší perle: románské bazilice Nanebevzetí Panny Marie v klášteře Porta coeli (Brána nebes) u Tišnova. Rozezní ji mariánské nešpory Claudia Monteverdiho VESPRO DELLA BEATE VIRGINE (soubor Collegium 1704). V barokním klenotu jižní Moravy, zámku Milotice, zazní renesanční a moderní hudba i nenapodobitelný kontratenor Dominique Visse. Zámky Žďár nad Sázavou, Lysice, Boskovice, hrad Pernštejn a další ochutnají baroko i jazzové inspirace. Na zámku v Rájci-Jestřebí uvede Trio Andrzeje Jagodzińského polské chopinovské jazzování, a když zajedete do Náměště nebo do Slavkova, poznáte houslistku Amandinu Bayer a její Gli Incogniti, soubor, který v evergreenových skladbách Antonia Vivaldiho, včetně ČTVERA ROČNÍCH DOB, doslova září!
 

TIPY KLASICKÁ HUDBA 5/10

TIPY KLASICKÁ HUDBA 5/10

PRAŽSKÉ JARO
Praha, 12. 5. – 4. 6. 2010

Zahajovací Smetanovu MOU VLAST uvede pod taktovkou Jakuba Hrůši Pražská komorní filharmonie. Česká filharmonie se Zdeňkem Mácalem připravila večer z děl Bohuslava Martinů, Gustava Mahlera a Milana Slavického, sir André Previn předvede s Českou filharmonií své DIVERSIONS, Symfonický orchestr FOK s dirigentem Jiřím Koutem a Pražský filharmonický sbor vrátí festivalu Beethovenovu DEVÁTOU. Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídí Cristian Mandeal a Tomáš Hanus, Orchestr Bavorského rozhlasu přijede s Herbertem Blomstedtem, Rozhlasový orchestr z Berlína s Markem Janowským, Janáčkova filharmonie Ostrava představí SYMFONII JAN AMOS KOMENSKÝ Jaroslava Krčka. Manfred Honeck a jeho Pittsburgh Symphony Orchestra doprovodí Annu Sophii Mutter v Brahmsově HOUSLOVÉM KONCERTU, Státní filharmonie Košice premiérově uvede KONCERT PRO GIORU Petera Breinera (skladatel bude dirigovat, klarinetista Giora Feidman zahraje). Maďarská národní filharmonie předvede hlavně Bartóka. Jinak je 65. ročník Pražského jara ve znamení Mahlera a Martinů, sólisticky ve znamení pianistů: představí se Emanuel Ax, Martin Kasík, Radu Lupu, Ivan Moravec, Garrik Ohlsson, Deszö Ránk. A také pěvci světových scén – Matthias Goerne, Olga Boodina, Štefan Margita, Adam Placheta. Největší lákadla? Sir John Eliot Gardiner a jeho Monteverdi Choir a English Baroque Soloists, kteří uvedou Bachovu MŠI H-MOLL, ale i pianista Murray Perahia a The Academy of St.Martin in the Fields, Pierre Boulez s Ensemble Intercontemporain, a Baborák Ensemble a Radek Baborák jako hornista a dirigent. 

TIPY KLASICKÁ HUDBA 4/10

TIPY KLASICKÁ HUDBA 4/10

ORCHESTR BERG
Praha, 31. 3. a 1. 4. 2010, Kino Lucerna

Komorní orchestr Berg má na české scéně unikátní postavení – věnuje se výhradně soudobé hudbě. Dává jí život, prostor a inspiraci. Za tvůrčí nasazení orchestru obdržel umělecký šéf souboru dirigent Peter Vrabel letos dokonce cenu České hudební rady UNESCO. Orchestr Berg imponuje nejen mladým skladatelům, boduje i u posluchačů, a to doslova, pořádá totiž každoroční soutěž nových skladeb Nuberg. Letošní vyhrála skladatelka Jana Vöröšová a její HAVRAN A MOŘE. Nejnovější projekt Bergu je atrakcí Febiofestu. Orchestr zahraje k němému filmu z roku 1928 UTRPENÍ PANNY ORLEÁNSKÉ. Autor hudby, litevský skladatel Bronius Kutavičius přijede do Prahy na premiéru. Mimořádně expresivní film dánského režiséra Carla Theodora Dreyera s nenapodobitelnou Marií Falconnetti je považován za jeden z nejpůsobivějších filmů němé éry; zhlédneme původní, nedávno objevenou verzi. Kutavičiusova hudba přidala dílu další originální vrstvu.
 

Článek najdete v tomto vydání
XANTYPA 03/10

XANTYPA Číslo 03/10

Obsah vydání

Archiv starších čísel

Aktuální vydání
XANTYPA 11/2019

XANTYPA XANTYPA 11/2019

Obsah vydání

Inzerce
banner_predplatne