TIPY FILM 03/10

PŘIPRAVIL TOMÁŠ BARTOŠEK

KATKA
ČR – 2010
Režie: Helena Třeštíková
Po úspěšných časosběrných dokumentech MARCELA a RENÉ přichází Helena Třeštíková s portrétem narkomanky, na němž pracovala čtrnáct let. Sledujeme v něm neodvratný pád dívky, která podobně jako René nepoznala v dospělosti jiný život než na hraně a za hranou zákona. Depresivní podívaná na to, jak si někdo sám bezvládně ruinuje zdraví a život, poskytuje příležitost k mnoha základním otázkám. Tou hlavní podle mne je, jak se má společnost vyrovnat s lidmi, kteří dlouhá léta zneužívají její sociální systém a kteří nás všechny stojí peníze, nedostávající se pak pro mnohem potřebnější…
 

BÍLÁ STUHA
Německo, Rakousko, Francie, Itálie – 2009
Režie: Michael Haneke
Jeden z nejlepších a nejoceňovanějších evropských snímků loňského roku se odehrává v rozmezí let 1913 – 1914 v severoněmecké vesnici. V působivých černobílých záběrech, připomínajících dobové fotografie, zachycuje zdánlivě všední život ve starosvětské komunitě v různých ročních obdobích. Vypravěčem je tehdejší tamní učitel, vzpomínající ve stáří na zvláštní události, jichž byl svědkem a jejichž příčiny jsou mu dodnes nejasné. Ve vsi se totiž odehrávají zvláštní věci. Napřed kdosi způsobí pád místního doktora z koně. Pak je nalezen zbitý synek barona, který na svém velkostatku zaměstnává většinu obyvatel. A to není zdaleka všechno... Michael Haneke, známý až nepříjemným odhalováním intimity svých postav, se tentokrát zříká naturalistického zobrazování. Přesto s přesnou důsledností odhaluje zlo, skrývající se pod povrchem tradiční patriarchální společnosti, kde slovo „pana otce“ je zákonem. Jenže otcové jsou tu vesměs zobrazeni jako perverzní tyrani, lámající charaktery svých početných dětí bitím nebo psychickým terorem. V tom vyniká zejména pastor, jednající tak navíc v obludné „dobré víře“. Právě v takové „výchově“ nachází Haneke příčiny toho, jak se Němci chovali za nacismu, ale jeho závěry mají samozřejmě obecnou platnost bez ohledu na konkrétní dobu a společenský systém. BÍLÁ STUHA je dost zásadní film!

IMAGINÁRIUM DR. PARNASSE
Velká Británie, Kanada – 2009
Režie: Terry Gilliam
I ve svém novém snímku populární britský filmař Terry Gilliam naplno pouští uzdu fantazii. Titulní postavou je doktor Parnassus (Christopher Plummer), kdysi buddhistický mnich, který se před staletími zapletl s ďáblem a získal nesmrtelnost. Té se však později vzdal kvůli lásce, jejímž plodem byla dcera Valentina. Dívce bude brzy šestnáct a ďábel se k ní hlásí jako ke své konečné výhře. V podobě slizkého pana Nicka (Tom Waits) nabídne nešťastnému otci ještě poslední sázku. Parnassovy vyhlídky jsou však mizivé. O jeho pouťovou show (nazvanou stejně jako film) nemá publikum zájem a on, Valentina, trpaslík Percy a mladý pomocník Anton sotva živoří. Přitom stařec umí to, co nikdo jiný: pomocí své duchovní síly dokáže zákazníka přenést do jeho vlastního vysněného světa. V neblahé situaci se na scéně objeví sympatický podvodník Tony Shepherd, kterého hraje Heath Ledger. Po hercově předčasné smrti se zdálo, že je s natáčením konec, avšak Gilliam našel s pomocí Heathových přátel Johnnyho Deppa, Judea Lawa a Colina Farrella elegantní řešení. – Film se vyznačuje hravostí a nevyčerpatelnou autorovou imaginací; není však ničím víc než inteligentní zábavnou podívanou.

SHERLOCK HOLMES
Velká Británie, Německo, USA – 2009
Režie: Guy Ritchie

Jména postav i doba, v níž se odehrává děj s temnou kriminální zápletkou, ohrožující kořeny britské demokracie (tedy parlament), odpovídají tomu, co stvořil Arthur Conan Doyle. Ale to je asi tak všechno. Tvůrci další z nesčetných verzí příběhů slavného detektiva a jeho přítele doktora Watsona se rozhodli za každou cenu zničit převládající obraz těchto hrdinů. A tak Sherlock Holmes v impulzivním podání Roberta Downeyho jr. není anglický gentleman, nýbrž bohémský bouřlivák, dávající naplno průchod svým pocitům a pudům. A Watson, kterého hraje Jude Law, není dobrácký fámulus, nýbrž věrný kumpán a v případě potřeby stejně slušný bitkař jako Holmes. Oba se pohybují v různých prostředích Londýna, zejména v jeho temných zákoutích, kde kvete neřest a zločin. To vše je zfilmováno s velkou profesionální zdatností a patřičně bombasticky.
 

Tomáš Bartošek

XANTYPA 03/10 - výběr z článků

Lenka Vlasáková

Jednu z nejlepších českých hereček jsem znal dlouho pouze z plátna. Kromě přirozeného půvabu mi byla vždycky sympatická tím, že na sebe neupozorňuje. Chodí nenápadně oblečená, v její mluvě ani gestech nenajdete sebemenší známky afektu. Její kreace, včetně těch epizodních, jsou přitom velmi výrazné. Pak jsme se poznali osobně a příležitostně si povídali o práci, dětech i lecčems dalším. Nedávno mě nadchla ve filmu KAWASAKIHO RŮŽE. Její Lucie se na začátku vyléčí z hrozivých zdravotních problémů. Pak ale zažije několikanásobný šok kvůli svým blízkým…

03. 10

Vážení a milí čtenáři,
křehká Lenka Vlasáková je trojnásobná maminka – kdo by to do ní řek’ – a skvělá herečka. Doma už má jednoho Českého lva za LEU a čerstvě byla nominována na dalšího – za hlavní roli Lucie ve filmu KAWASAKIHO RŮŽE tandemu Hřebejk-Jarchovský. A v kinech ji teď můžete vidět také jako DEŠŤOVOU VÍLU v nové pohádce režiséra Milana Cieslara. Jan Foll si s ní povídal nejen o jejích filmových i divadelních rolích, ale také o výchově dětí, waldorfské škole a partnerském vztahu. V úvodu rozhovoru autor říká, že je mu sympatická, jelikož na sebe neupozorňuje a obléká se nenápadně. V kontrastu s tím jsme Lenku vyfotografovali velmi nápadně, tak, jak ji nikde nepotkáte. Možná se jí takové róby zalíbí, kdo ví…
 

Jánský vršek

Jánský vršek je nevelký, ale malebný kout Prahy, který se rozprostírá na jihozápadním svahu pod Pražským hradem. Nejlépe přístupný je z Nerudovy ulice. Jdete-li z Pohořelce, minete dům U Dvou slunců, kde bydlel Jan Neruda, a za Bretfeldským palácem zahnete doprava a po schodech sestoupíte do míst, kudy neproudí davy turistů a kde se ocitnete v tichém, kouzelném světě.OSADA OBORA
Prameny uvádějí, že již ve 12. století zde bývala osada zvaná Obora u sv. Jana pod Petřínem. Název Obora byl odvozen asi od lesů, které tehdy pokrývaly strahovské a petřínské stráně. Osada se rozkládala od ulice Tržiště až pod Strahovský klášter. Od předhusitské doby k ní patřily domy na jižní straně Nerudovy ulice – od zmiňovaného Bretfeldského paláce směrem k začátku Úvozu. Nejdříve se tu usazovali chudí lidé, ale postupně přicházeli měšťané a výše postavení úředníci.
Malá Strana jako město byla založena roku 1257 králem Přemyslem Otakarem II. Dnešní Malostranské náměstí bylo centrem, uprostřed stál románský kostelík sv. Václava a vedle něj později první radnice.
 

Estébák v poutech posedlosti

Nestává se příliš často, aby během tří měsíců vstoupily do kin hned čtyři filmy se stejnou tematikou. A již vůbec ne, aby v téže době měly na obrazovce České televize na stejné téma premiéru další dva televizní snímky. Právě to se nyní stalo – a tématem, které evidentně pálí nejenom filmaře, není nic menšího nežli naše komunistická minulost.

Sluneční město

Mediální prostor je po okraj přeplněn informacemi o tragédii, která se odehrává v zemi, o níž jsme donedávna stěží věděli, kde se nachází. Přestože zemětřesení zabilo desetitisíce lidí, hlavním problémem Haiti není přírodní katastrofa. O tom jsem se sám loni přesvědčil.„Bělochůůů!“ zakřičel na mě přes ulici tak desetiletý prodavač chlorované balené vody. Bezděčně jsem se otočil za angličtinou. „Bacha, bělochůůů!“ Ukročil jsem stranou přes hnijící odřezky zeleniny. Kyselý pach moči z nezakryté kanalizační strouhy mi zaplnil nos i ústa. Kolem se dunivě provalil obří americký teréňák s logem Spojených národů na kapotě. Příboj zvířeného žlutého prachu zalil ulici. Jsme v centru Port-au-Prince, hlavního města Haiti, zhruba rok před ničivým zemětřesením.
 

Porte-au-Prince, město, které zmizelo z mapy

12. ledna 2010 v 16 hodin 53 minut se obyvatelům haitského Porte-au-Prince roztřásla půda pod nohama. Když se za několik minut země uklidnila, nezbyl z milionového hlavního města takřka kámen na kameni.Zemětřesení o síle 7 stupňů Richterovy škály proměnilo město na západním pobřeží druhého největšího karibského ostrova Hispaniola v hromadu sutin. Co neskolil první ničivý otřes, dokonala série otřesů nižší síly v následujících hodinách; chatrné obytné konstrukce v metropoli jedné z nejchudších zemí světa, kde neexistují stavební normy, se hroutily jako domečky z karet.
 

KOMIKSOVÝ KRÁL SE VRACÍ

Legendární Kája Saudek se konečně dočkal! Závěr loňského roku mu zcela patřil. Smutným faktem však zůstává, že on o tom asi neví, protože v současnosti leží už čtvrtým rokem v kómatu v motolské nemocnici.Vše odstartovala v listopadu výstava KÁJA SAUDEK & 60’s ANEB ZLATÁ ŠEDESÁTÁ KOMIKSOVĚ! v pražském Českém centru; jak je z názvu patrno, věnuje se výtvarníkově tvorbě ze šedesátých let. Právě tato doposud inspirující i fascinující dekáda byla pro něho důležitá. V tomto období začal jako už vyzrálý umělec veřejně publikovat. A „sixties“, které se celosvětově nesly v duchu boření jak politických, tak kulturních bariér a dogmat, otevřely dveře také mnoha domácím umělcům, Káju Saudka nevyjímaje.
 

Libor Krejcar

Libor Krejcar se na výtvarné scéně pohybuje od poloviny osmdesátých let a oceňován je především jako originální sochař, i když v okruhu přátel je znám i jako svébytný básník a hudebník vlastní skupiny The Tamers Of Flowers (Krotitelé květin).
 Dokud se najdou tak umínění a zarputilí umělci, jakým Libor Krejcar je, dokud dokážou vycítit pozvolné mizení hodnot a jsou ochotni se úpadku postavit svým dílem, ještě stále stojí za to neztrácet naději a v tenatech noci hledat krásu.
 

Miloš Horanský

„Tak co s tím uděláme paní MP,“ zeptal se MILOŠ HORANSKÝ na začátku jednoho z našich rozhovorů, které vedeme s kratšími či delšími přestávkami dodnes. A položil na stůl desky s fotografiemi z cyklu snímků Jaroslava Krejčího, které ho zachycují při režírování Bulgakovovy hry ÚTĚK v pražském libeňském divadle.Vypovídají o něm víc, než by vypověděl on sám. Miloš Horanský je divadelní režisér, básník, homo politicus, pedagog. Zkusíme postihnout všechny jeho podoby… i jeho lásku k jazyku.

„Čeština je geniální, komplikovaný jazyk, každé slovo je zvukomalebné,“ začíná sám náš rozhovor.
 

IGOR BLAŽEVIČ

K humanitární činnosti ho přivedla válka v jeho zemi, které chtěl z Prahy nějak pomoci. Dodržováním lidských práv se zabýval patnáct let ve společnosti Člověk v tísni i jako zakladatel a ředitel filmového festivalu JEDEN SVĚT. Teď se ocitl na rozcestí. Igor Blaževič.

tipy film - výběr z článků

Tipy film 3 /11

CIZINEC
USA 2010
Režie: Florian Henckel von Donnersmarck
Krásná Elise Wardová dobře ví, že má v patách policii, jmenovitě inspektora Achesona ze Scotland Yardu, který řídí velkou evropskou akci na polapení jejího zmizelého milence Alexe Pearce, hledaného kvůli loupeži peněz gangstera Shawa. Proto mladá žena odjede z Paříže do Benátek, přičemž se ve vlaku se seznámí s americkým středoškolským profesorem matematiky Frankem Tupelem, aby pronásledovatele zmátla.

TIPY FILMY 2/11

TIPY FILMY 2/11

DĚCKA JSOU V POHODĚ
USA 2010
Režie: Lisa Cholodenko
Nic a Jules jsou navzdory mužským jménům lesbický manželský pár, vychovávající dvě své děti, osmnáctiletou Joni a patnáctiletého Lasera. Hlavou rodiny je energická, racionální a pracovně vytížená lékařka Nic. Jules, která právě rozjíždí nové podnikání jako zahradnice, zastupuje spíše citový, mateřský princip. Relativní poklid ve spořádané domácnosti se prudce změní, když se děcka seznámí se svým otcem ze spermobanky, pohodovým majitelem příjemné zahradní restaurace a pěstitelem vlastní zeleniny Paulem. A nic už není jako dřív… Komorní snímek se opírá o dobře napsaný a dobře realizovaný scénář a špičkové herecké výkony Annette Benningové (Nic), Julianne Mooreové (Jules), Marka Ruffala (Paul) a Mii Wasikowski (titulní představitelky z Burtonovy ALENKY V ŘÍŠI DIVŮ) v roli Joni. Dominuje mu ovšem specifická vřelost a soucítění. Některé scény sice vhánějí slzy do očí, ale na druhé straně sympatickému dílku, jež podle mne promluví i do výročních filmových klání, rozhodně neschází humor a nadhled.
 

TIPY FILMY 12/10

WALL STREET: PENÍZE NIKDY NESPÍ
USA – 2010
Režie: Oliver Stone

Někdejší známý bouřlivák a levičák ve svém opusu vcelku přesně pojmenovává příčiny globální ekonomické krize, spuštěné v roce 2008 ve Spojených státech. Podobně uspěl už před třiadvaceti lety ve snímku Wall Street, v němž uvedl na plátno postavu finančního spekulanta Gordona Gekka (oscarový Michael Douglas), tvrdícího, že chamtivost je pozitivní vlastnost. V novém filmu je stárnoucí Gekko bohatší o zkušenost z kriminálu. Vydá knihu s názvem JE CHAMTIVOST DOBRO?. Změnil názor, když včas pochopil, k čemu nenažranost bankovních manažerů a potažmo celé konzumní společnosti povede. Nebyl by to však on, kdyby se toho nepokusil využít i za cenu podrazu na jediných blízkých lidech, kteří mu zbyli… Společenské problémy jsou (stejně jako v prvním filmu) v symbióze se vztahovým melodramatem, v němž je dominantní vztah zkušeného muže a zapáleného entuziasty. Tím druhým je špičkový analytik zavedené banky Jake Moore (Shia LaBoeuf), který s Gekkem uzavře dohodu: finanční expert mu pomůže k pomstě na žralokovi z konkurenční firmy a on ho zato sblíží s jeho dcerou Winnií (Carey Mulligan), kterou si chce vzít a která s otcem přerušila styky. Snímek, ozvláštněný formálními postupy a snadno čitelnou symbolikou, je vlastně mimo jiné i populární ekonomií pro každého.
 

TIPY FILMY 11/10

HABERMANNŮV MLÝN
Česká republika, Německo, Rakousko – 2010
Režie: Juraj Herz
Spisovatel Josef Urban vydal v roce 2001 stejnojmennou knihu, v níž zpracoval skutečný případ z vesnice na severní Moravě, kdy byl těsně po válce brutálně zavražděn zámožný německý podnikatel. S předčasně zemřelým dokumentaristou Milanem Maryškou látku převedli do scénáře, za nějž získali 2. místo v Ceně Sazky. Jak už to tak v kinematografii bývá, realizace náročného koprodukčního projektu se posléze ujal německý scenárista a režisér Juraj Herz.

TIPY FILMY 10/10

TIPY FILMY 10/10

POČÁTEK
USA, Velká Británie – 2010
Režie: Christopher Nolan
Vsadím se, že hodně diváků, podlehnuvších pověsti jednoho z nejúspěšnějších letošních hitů, odchází po zhlédnutí Nolanovy pozoruhodné sci-fi POČÁTEK z biografu v notném zmatku. Ostatně sám jsem k nim patřil. Fantastický příběh týmu „extraktorů“, tedy specialistů, kteří se dokáží „nabourat“ do snu, aby spícímu na zakázku ukradli jeho myšlenky, se totiž odvíjí v několika úrovních, tedy ve snech o snech ve snech, přičemž je jen velmi obtížné poznat, co je „realita“ a co snění či podvědomí. Úkol, který musí zručný extraktor Dom Cobb (skvělý Leonardo DiCaprio) splnit, je tentokrát jiný než obvykle. Namísto krádeže má naopak dědicovi energetického impéria ve snu vnuknout myšlenku na zrušení firmy. Samozřejmě ve prospěch tajemného konkurenta. Vše se navíc komplikuje tím, že dotyčný má snovou ochranku proti narušitelům a že sám Cobb si v práci (tedy ve snech) řeší vlastní problémy s mrtvou manželkou. Mužovou jedinou touhou je vrátit se do prostého života k dětem, za nimiž jako hledaný zločinec nemůže… Nutno přiznat, že ve filmu všechno funguje tak, jak má. Jenže je to příliš vážné a chladné. Zároveň divák pod tlakem akcí i proměn snové architektury nemá čas vydechnout si. Doporučuji tedy nechat se „jen“ unést filmovým obrazem a v případě potřeby racionálního prozkoumání se jít na POČÁTEK podívat ještě jednou…
 

TIPY FILMY 9/10

TIPY FILMY 9/10

MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY
Švédsko, Dánsko, Německo – 2009
Režie: Niels Arden Oplev
Čtenáři bestsellerové trilogie Stiega Larssona MILÉNIUM dobře vědí, že se jedná o první díl tohoto celosvětového hitu. Ti ostatní se prostřednictvím filmového plátna mohou seznámit s ústřední dvojicí, známým švédským novinářem Mikaelem „Kallem“ Blomkvistem a jeho neortodoxní spolupracovnicí, punkerkou a hackerkou Lisbeth Salanderovou. Nesourodá dvojice pátrá po osudu neteře bohatého průmyslníka Henrika Vangera, která jako šestnáctiletá zmizela před čtyřiceti lety a kterou podle jejího strýce zavraždil kdosi z rodiny. Krok za krokem, pomocí internetu, ale i starých archivů postupují samozvaní detektivové vpřed, přičemž narážejí i na nacistickou minulost některých Vangerů. Lisbeth kromě toho musí řešit trable se sadistickým opatrovníkem, jemuž je kvůli dávnému zločinu zdánlivě vydána na milost a nemilost. Zároveň se postupně zbavuje své nenávisti k lidem. Je štěstí, že snímek natočil dánský režisér v evropské koprodukci a ne nějaký hollywoodský profík (i když i to nepochybně přijde). Temné drama tak má přece jen jiné parametry, též zásluhou zajímavé atmosféry a výborných výkonů Michaela Nyqvista a Noomi Rapace. Brzy nás čekají pokračování s tituly DÍVKA, KTERÁ SI HRÁLA S OHNĚM a DÍVKA, KTERÁ KOPLA DO VOSÍHO HNÍZDA.
 

TIPY FILM 6/10

MUŽI, CO ZÍRAJÍ NA KOZY
USA, Velká Británie – 2009
Režie: Grant Heslov
Ne, nebojte se, nejedná se o nějakou „erotickou“ přiblblost s dalším českým obscénním názvem. Název černé komedie znamená to, co vskutku znamená. Těmi muži, zírajícími na kozy, jsou američtí psychošpioni, tedy vojáci cvičení v osmdesátých letech ke zcela novému způsobu boje. Nejlepší z nich byl Lyn Cassady, který dokázal pohledem způsobit zvířeti srdeční zástavu. V době druhé války v Iráku (2003) se s ním seznámí novinář Bob Wilton a doprovází jej na dobrodružné cestě přes poušť. Dozvídá se od něj o veliteli Armády Nové Země, šamanském plukovníkovi Billu Djangovi, který vymyslel a prosadil ideu moderních mírumilovných vojáků, bojujících s nepřítelem neortodoxními způsoby. Jeho jednotka po čase připomínala spíše partičku hipíků, měla však občas výsledky. Samotný Cassady dokázal na dálku najít generála NATO, uneseného Rudými brigádami. Bob považuje svého společníka za cvoka, postupně však podléhá jeho „auře“. Pikantní na celé věci je, že to není výmysl. Novinář Jon Ronson shromáždil ve stejnojmenné knize rozhovory s příslušníky jednotky americké armády, jež se ve skutečnosti nazývala První prapor Země. Filmaři přizpůsobili jeho poznatky svým potřebám. Vznikl tak originální absurdní příběh, z nějž kromě zábavy občas i trochu mrazí a v němž excelují známí herci George Clooney, Ewan McGregor, Jeff Bridges a Kevin Spacey. – Kniha právě vyšla česky.
 

TIPY FILM 5/10

TIPY FILM 5/10

SMRT ČEKÁ VŠUDE
USA 2008
Režie: Kathryn Bigelow

Ve filmovém byznysu to chodí takto: nejdřív kina, pak DVD a nakonec televize. Jenže se snímkem Kathryn Bigelow je to u nás trochu jinak. Smršť výročních cen, vrcholící šesti Oscary, přiměla distributora, který vrhl titul rovnou na videotrh, aby jej zařadil i do kinodistribuce, pravda, jen ve formátu DVD nebo Blu-ray. Řekněme rovnou, že si válečný thriller velké plátno zaslouží právě tak, jako ona četná ocenění. Určitě se řadí v rámci žánru k nejlepším, i když do něj vlastně nepřináší nic nového. Nicméně už jen svým tématem nabízí napínavou podívanou. Popisuje totiž do detailů každodenní činnost amerických vojenských pyrotechniků v ulicích Bagdádu v roce 2004. Tříčlenná jednotka vyjíždí v obrněném vozidle likvidovat nastražené bomby či nálože, přičemž jí jde v každém okamžiku o život. Zatímco seržant Will James (Jeremy Renner), nastupující po zabitém předchůdci, bere svůj úkol jako adrenalinovou záležitost, jeho parťáci, seržant J. T. Sanborn (Anthony Mackie) a specialista Owen Eldridge (Brian Geraghty), chtějí jen přežít a počítají dny do konce turnusu. Režisérka Kathryn Bigelow si zaslouží úctu ne proto, že je první ženskou držitelkou Oscara za režii, ale proto, že opět natočila chlapský film, v němž jde přímo k jádru věci. Její dílo vypovídá o tom, že válka někdy může působit jako droga, a že američtí vojáci odvádějí v Iráku důležitou práci. 

TIPY FILM 4/10

TIPY FILM 4/10

LÍTÁM V TOM
USA 2009
Režie: Jason Reitman

George Clooney je nesporně sympaťák, ale kdyby právě vám dával padáka z práce, rozhodně byste mu neděkovali. A právě to tento hollywoodský elegán dělá téměř po celou hořkou komedii úspěšného režiséra Jasona Reitmana LÍTÁM V TOM. Hraje totiž „specialistu pro změnu zaměstnání“ Ryana Binghama, takže létá po celých Spojených státech a vyhazuje lidi z práce. Je to vlastně jen moderní cesťák, ale náplň jeho džobu je přece jen poněkud odpudivá. Ryanovi věčné harcování po hotelech a letištích nevadí, naopak si z něj vytvořil životní styl.

TIPY FILM 02/10

KAWASAKIHO RŮŽE
Česká republika – 2009
Režie: Jan Hřebejk
Už už se zdálo, že loňská bilance české kinematografie bude děsivá. Naštěstí se ve čtvrtém čtvrtletí objevilo pár titulů, jež snesou určitá profesionální měřítka (zejména PROTEKTOR, ale i TŘI SEZÓNY V PEKLE a snad i STÍNU NEUTEČEŠ). Důležité také je, že to jsou filmy pojednávající o zajímavých tématech, v nichž se konečně začíná odrážet nedávná minulost. Patří k nim i nový opus scenáristy Petra Jarchovského a režiséra Jana Hřebejka KAWASAKIHO RŮŽE. Ve filmu se sice objevuje japonský malíř téhož jména, který maluje tuší květiny, ale název je odvozen z údajně nejtěžšího origami, jímž je právě Kawasakiho růže. Podle autorů je skládačka vztahů jejich protagonistů právě tak složitá. Poprvé se tu stává hlavním předmětem vyprávění zrada, způsobená krátkým podlehnutím estébáckým praktikám a odhalená samozřejmě až po dlouhých letech. Zároveň se v odhalené a dlouho popírané „pravdě“ odráží generační konflikt rodičů a dětí. Psychiatr Pavel Josek (Martin Huba) je uznávaná kapacita nejen v oboru, ale i jako čelný disident. Jeho „normalizační“ osud s ním sdílela i manželka Jana (Daniela Kolářová). Dcera Lucie (Lenka Vlasáková), která prodělala závažnou nemoc a která žije s nesympatickým televizním zvukařem Luďkem (Milan Mikulčík), se právě od pomstychtivého muže dozví o otcově udavačství, jehož obětí byl sochař Bořek (světový fotograf Antonín Kratochvíl), vyštvaný estébáky ze země. Všichni se s náhle obnaženou skutečností musejí nějak vyrovnat. Zcela vyrovnaný a spokojený se svým životem je zato dobrácký stařec, cynický vyšetřovatel StB Kafka (Ladislav Chudík). Psychologické drama rozhodně není dokonalé, na to je možná příliš modelové a didaktické; rozhodně však dokáže zasáhnout…
 

Článek najdete v tomto vydání
XANTYPA 03/10

XANTYPA Číslo 03/10

Obsah vydání

Archiv starších čísel

Aktuální vydání
2/2020

XANTYPA 2/2020

Obsah vydání

Inzerce
banner_predplatne